news               read_more   บริษัท คิงโฟ กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือฯ นำโดย นายจาง หยาง และคณะ ได้จัดโครงการแสงสว่างแห่งความหวัง เพื่อสนับสนุนและเข้าเยี่ยมชมมูลนิธิเด็กโสสะ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (บางปู) ซึ่งทางมูลนิธิโสสะได้รับการดูแลเด็กชาย-หญิง ตั้งแต่แรกเกิดขึ้นไป เพื่อเน้นการส่งเสริมศักยภาพตามวัยที่เหมาะสมและการเรียนรู้การพึ่งพาตนเองต่อไปในอนาคต บริษัท คิงโฟ กรุ๊ป จำกัด ได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษาพร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องเขียนประกอบการเรียนและอุปกรณ์กีฬาแด่มูลนิธิโสสะ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (บางปู) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น.             read_more   บริษัท ฮ่านไทย พลังงาน เทคโนโลยี จำกัด นำโดย Khun Hui Min Zhang ผู้อำนวยการโครงการ และทีมงาน ทำพิธีบวงสรวงเริ่มโครงการกองบัญชากองทัพไทย (ถนนแจ้งวัฒนะ) หน้าอนุสาวรีย์พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ กองทัพไทย เพื่อเป็นศิริมงคล เมื่อวันที 9 พฤษภาคม 2560       640   read_more   ยินดีต้อนรับ ท่าน ดร. อรรชกา สีบุญเรือง?นายจาง หยาง ประธานบริษัท คิงโฟ กรุ๊ป จำกัด ร่วมต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่านดร. อรรชกา สีบุญเรือง และคณะ ณ บริษัท คิงโฟ กรุ๊ป จำกัด สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เพื่อเยี่ยมชมเทคโนโลยีเกี่ยวกับ LED รูปแบบต่างๆ??
    read_more   เฉลิมฉลองครบรอบปีที่ 15 ของบริษัท คิงโฟ กรุ๊ป จำกัด วันขึ้นปีใหม่จีน (ตรุษจีน) นายจาง หยาง จัดพิธีทำบุญและถวายอาหารแด่พระสงฆ์ เพื่อเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่จีน (ตรุษจีน) และได้กราบนมัสการ พระคุณเจ้า ท่านเจ้าคุณธงชัย หรือ พระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมฺมธโช) มาทำพิธี และให้ศีลให้พร แด่คณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านเพื่อเป็นศิริมงคล  
? img_4810   read_more   บริษัท ฮ่านไทย พลังงาน เทคโนโลยี จำกัด ขยายตลาดหลอดไฟLED ทางภาคเหนือตอนล่าง โดย เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 ได้มีการจัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อ "HANTAI LED นวัตกรรมประหยัดพลังงาน เพื่อคนไทย เพื่อประเทศไทย" ณ จังหวัดพิษณุโลก??        
  hantai_8052 ?? read_more   เมื่อวันที่ 1-3 ?เดือน กันยายน ?2559 ณ ฮอลล์ 101 ?102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งบริษัท ฮ่านไทย พลังงาน เทคโนโลยี จำกัด ได้เป็นผู้ร่วมสนับสนุนในการจัดงาน Thailand Lighting Fair 2016
    read_more     ตัวแทนบริษัท ฮ่านไทย พลังงาน เทคโนโลยี จำกัด เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ "SMART Light. SMART Life. : นวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่างอัจฉริยะ นวัตกรรมเพื่อชีวิต" ในัวนที่ 6 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัด ขอนแก่น  
 

?

read_more   บริษัท ฮ่านไทย พลังงาน เทคโนโลยี จำกัด ได้มอบหลอดไฟ LED ถนน จำนวน 10 ดวง ให้กับชุมชนหลังสถานีรถไฟหัวหมาก เพื่อเพิ่มแสงสว่างทางเดินในชุมชน โดยมี น.ส. สารณี บับติสตา ตัวแทนบริษัท เป็นผู้ส่งมอบแก่ตัวแทนชุมชนหลังสถานีรถไฟหัวหมาก ณ อาคารคิงโฟ    
    read_more   ตัวแทนบริษัท ฮ่านไทย พลังงาน เทคโนโลยี จำกัด เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ "SMART Light. SMART Life. : นวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่างอัจฉริยะ นวัตกรรมเพื่อชีวิต" ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จ.เชียงใหม่
 

??

read_more   พิธีลงนามเซ็นสัญญาความร่วมมือประกอบธุรกิจส่งเสริมการจำหน่ายหลอดไฟฟ้า LED ตรา ENCOM LED & HANTAI LED วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 11.00 น. LED ณ ห้องประชุม บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดชั้น 4 อาคาร LED สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
    read_more   ในเครือบริษัท คิงโฟ กรุ๊ป และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย เลี้ยงต้อนรับคณะจากสมาคมชิงหย่วนมารมธอน เมืองชิงหย่วน มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ในวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริษัท คิงโฟ กรุ๊ป จำกัด ถนนพระราม 9      
 

?

read_more   เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศผ่อนคลายและความสนุกสนานให้กับพนักงานในบริษัท หลังจากได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับการทำงานมาอย่างเต็มที่ตลอดทั้งปี ในเครือบริษัท คิงโฟ กรุ๊ป และสมาคมวัฒนธรรมแลเศรษฐกิจไทย ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก ได้จัดกิจกรรมจัดเลี้ยงสังสรรค์ ?ฉลองปีใหม่ และเทศกาลตรุษจีน 2016? และช่วงค่ำได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ภายใต้ธีมงาน ?ย้อนยุคมนต์รักลูกทุ่ง? ในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริษัท คิงโฟ กรุ๊ป จำกัด ถนนพระราม 9    
 

??

read_more   บริษัทคิงโฟ กรุ๊ป จำกัด บริษัทในเครือ และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย ร่วมสร้างความสุขให้กับเด็กๆ ชุมชนหลังสถานีรถไฟหัวหมาก ในวันเด็กแห่งชาติ 9 มกราคม 2559    
 

??

read_more   ประธานบริษัท ฮ่านไทย พลังงาน และเทคโนโลยี จำกัด ในเครือบริษัทคิงโฟ กรุ๊ป จำกัด และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย ร่วมพิธีทอดกฐินสมามัคคี ณ วัดอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกโดยมีพลเอกสาธิต - ผศ.ระเบียบ พิธรัตน์ และครอบครัวเป็นประธาน ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558      
 

read_more   วันที่ 21 พย. 58 ที่ผ่านมา นายหยาง จาง ประธานบริษัท ฮ่านไทย พลังงาน และเทคโนโลยี จำกัด ในเครือบริษัทคิงโฟ กรุ๊ป จำกัด ได้จัดงานเลี้ยงฉลองแสดงความยินดีกับ Mr. Zhigang Li ที่ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)    
 

read_more   เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 บริษัท ฮ่านไทยพลังงาน เทคโนโลยี จำกัด และในเครือบริษัทคิงโฟ กรุ๊ป จำกัด ร่วมจัดงานเลี้ยงต้อนรับท่านอาจารย์ อิสินธร สอนไว และคณะนักบริหารระดับสูง (ส.บนส.) รุ่นที่ 8      
  read_more   เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 บริษัท ฮ่านไทยพลังงาน เทคโนโลยี จำกัด และในเครือบริษัทคิงโฟ กรุ๊ป จำกัด ร่วมด้วยเพื่อนๆ พี่ๆ?ร่วมแสดงความยินดีกับท่านพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ที่ได้รับเลื่อนตำแหน่งจากรองเลขาธิการ สมอ. เป็นผู้ตรวจราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม