โครงการ แสงแห่งความหวัง

??????? บริษัท คิงโฟ กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือฯ นำโดย นายจาง หยาง และคณะ ได้จัดโครงการแสงสว่างแห่งความหวัง เพื่อสนับสนุนและเข้าเยี่ยมชมมูลนิธิเด็กโสสะ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (บางปู) ซึ่งทางมูลนิธิโสสะได้รับการดูแลเด็กชาย-หญิง ตั้งแต่แรกเกิดขึ้นไป เพื่อเน้นการส่งเสริมศักยภาพตามวัยที่เหมาะสมและการเรียนรู้การพึ่งพาตนเองต่อไปในอนาคต บริษัท คิงโฟ กรุ๊ป จำกัด ได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษาพร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องเขียนประกอบการเรียนและอุปกรณ์กีฬาแด่มูลนิธิโสสะ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (บางปู) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น.  

บริษัท ฮ่านไทย พลังงาน เทคโนโลยี จำกัด นำโดย Khun Hui Min Zhang ผู้อำนวยการโครงการ และทีมงาน ทำพิธีบวงสรวงเริ่มโครงการกองบัญชากองทัพไทย (ถนนแจ้งวัฒนะ) หน้าอนุสาวรีย์พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ กองทัพไทย เพื่อเป็นศิริมงคล เมื่อวันที 9 พฤษภาคม 2560      

เฉลิมฉลองครบรอบปีที่ 15 ของบริษัท คิงโฟ กรุ๊ป จำกัด วันขึ้นปีใหม่จีน (ตรุษจีน) นายจาง หยาง จัดพิธีทำบุญและถวายอาหารแด่พระสงฆ์ เพื่อเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่จีน (ตรุษจีน) และได้กราบนมัสการ พระคุณเจ้า ท่านเจ้าคุณธงชัย หรือ พระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมฺมธโช) มาทำพิธี และให้ศีลให้พร แด่คณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านเพื่อเป็นศิริมงคล                

ยินดีต้อนรับ ท่าน ดร. อรรชกา สีบุญเรือง

นายจาง หยาง ประธานบริษัท คิงโฟ กรุ๊ป จำกัด ร่วมต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่านดร. อรรชกา สีบุญเรือง และคณะ ณ บริษัท คิงโฟ กรุ๊ป จำกัด สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เพื่อเยี่ยมชมเทคโนโลยีเกี่ยวกับ LED รูปแบบต่างๆ?

  1000 1000 1000 unnamed unnamed (6) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

151010

ประธานบริษัท ฮ่านไทย พลังงาน เทคโนโลยี จำกัด และเพื่อนๆ พี่ๆ ร่วมเป็นประธานงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับท่านพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล


? ? ? ? ? ? เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ประธานบริษัท ฮ่านไทย พลังงาน เทคโนโลยี จำกัด และในเครือบริษัทคิงโฟ กรุ๊ป จำกัด พร้อมเพื่อนๆ พี่ๆ ร่วมเป็นประธานงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับท่านพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ที่ได้รับเลื่อนตำแหน่ง โดยในงานมีผู้ร่วมแสดงความยินดีมากมาย และบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน

01 02040506     07080910   11121314   15161718   19202122   23242526   27282930   31