?บริษัท ฮ่านไทย พลังงาน เทคโนโลยี จำกัด ได้มอบหลอดไฟ LED ถนน จำนวน 10 ดวง ให้กับชุมชนหลังสถานีรถไฟหัวหมาก เพื่อเพิ่มแสงสว่างทางเดินในชุมชน โดยมี น.ส. สารณี บับติสตา ตัวแทนบริษัท เป็นผู้ส่งมอบแก่ตัวแทนชุมชนหลังสถานีรถไฟหัวหมาก ณ อาคารคิงโฟ