บริษัทคิงโฟ กรุ๊ป จำกัด บริษัทในเครือ และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย ร่วมสร้างความสุขให้กับเด็กๆ ชุมชนหลังสถานีรถไฟหัวหมาก ในวันเด็กแห่งชาติ 9 มกราคม 2559

      วันที่ 9 มกราคม 2559 นางสาวสารณี บับติสตา เลขานุการ ฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนบริษัท คิงโฟ กรุ๊ป จำกัด บริษัทในเครือ และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย ร่วมแจกของขวัญแก่เด็กๆ ในกิจกรรมวันเด็กของชุมชนหลังสถานีรถไฟหัวหมาก โดยมีนายประสิทธิ์ กานนท์ ประธานชุมชนหลังสถานีรถไฟหัวหมาก เป็นประธานรับมอบของขวัญดังกล่าว

01020405060708