ประธานบริษัท ฮ่านไทย พลังงาน และเทคโนโลยี จำกัด ในเครือบริษัทคิงโฟ กรุ๊ป จำกัด และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย ร่วมพิธีทอดกฐินสมามัคคี ณ วัดอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558


 ?? ?? ?? ?? ?? ??วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 นายหยาง จาง ประธานบริษัท ฮ่านไทย พลังงาน และเทคโนโลยี จำกัด ในเครือบริษัทคิงโฟ กรุ๊ป จำกัด และนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย, ท่านณิชชรีย์ ชินบุตร กรรมการที่ปรึกษาสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย, สารณี บับติสตา และ Ms.Pan Shanhu เลขาธิการ ร่วมพิธีทอดกฐินสมามัคคี ณ วัดอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีพลเอกสาธิต - ผศ.ระเบียบ พิธรัตน์ และครอบครัวเป็นประธาน

 ?? ?? ?? ?? ?? ?และได้เข้าร่วมฉลองงานมงคลสมรสระหว่าง น.ส. ปภาวรินทร์ และ นาย สถิรโรจน์ พิธรัตน์ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก